Binance giới thiệu các cặp giao dịch BTC/NGN & USDT/ZAR

Bài viết này được dịch máy Xem bản gốc

Binance đã thông báo bổ sung các cặp giao dịch BTC/NGN và USDT/ZAR vào nền tảng của mình , với việc giao dịch sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 6 năm 2023, lúc 09:00 UTC.

Trao đổi lưu ý rằng NGN và ZAR là tiền tệ fiat và việc đưa chúng vào các cặp giao dịch không đại diện cho bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào khác.

Tags:

Tại Binance, chúng tôi tin rằng mọi người nên có quyền tự do kiếm, giữ, chi tiêu, chia sẻ và cho đi tiền của mình - bất kể bạn là ai hay bạn đến từ đâu.

Bài viết khác

Xem tất cả