0%
GemX Crypto

GemX Crypto

Hoạt động

GemX Crypto
GemX Crypto @Gemxcrypto
🚀 Mức tăng lớn nhất ở Hệ sinh thái Ethereum trong 24 giờ qua

🥇 chadcoinerc - CHAD
🥈 OfficialAltCTRL- CTRL
🥉 WcdonaldsToken - WCD

#Ethereum #Blockchain #Crypto
GemX Crypto
GemX Crypto @Gemxcrypto
✍️ Blackrock vừa ra mắt một tờ quảng cáo Bitcoin ETF, có vẻ nhìn không sôi động và phân nửa tờ quảng cáo đã là ghi chú rồi... NHƯNG lý do bạn thấy tờ quảng cáo này nhìn nhàm chán là vì nó không dành cho chúng ta, mà là dành cho các nhà tư vấn tài chính.

Chúng ta đang chứng kiến giai đoạn 2 của Bitcoin ETF 🔥🔥🔥
GemX Crypto
GemX Crypto @Gemxcrypto
🚀 Top các GameFi có người dùng hoạt động sôi nổi trong 30 ngày qua

🥇@pixels_online
🥈@openbisea
🥉@Matr1xOfficial

#GameFi #Blockchain #Crypto
GemX Crypto
GemX Crypto @Gemxcrypto
Những mã tăng giá hàng đầu trong Arbitrum 7 ngày qua

🥇$LPT - @Livepeer
🥈$ENQAI - @enq_AI
🥉$OSAK - @OsakaProtocol
🏅$KNS - @KenshiTech
🎖$GRT - @graphprotocol
GemX Crypto
GemX Crypto @Gemxcrypto
Top 5 đồng Coin được tìm kiếm nhiều nhất trong 7 ngày qua

🥇 STRK - Starknet
🥈 $DEVVE - DevveEcosystem
🥉 $BCUT - bitsCrunch
🏅 $STRK - StrikeFinance
🎖 $NMR - nnumeraire

#STARKNETAIRDROP
GemX Crypto
GemX Crypto @Gemxcrypto
Đây là những đợt Airdop Token hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện tại
1. Starknet Một đợt airdrop lớn sắp tới sẽ đến từ hệ Ethereum. Starknet, mạng mở rộng quy mô layer 2, sẽ khởi động đợt airdrop STRK vào ngày 20 tháng 2, với gần 1,3 triệu ví đủ điều kiện tham gia. “Chương trình cung cấp” nhắm đến những người dùng và nhà phát triển...
GemX Crypto
GemX Crypto @Gemxcrypto
🚀 Top tăng trưởng mạnh nhất trong 24 giờ trong hệ sinh thái Solana

🥇ben_dog_- BENDOG
🥈ChuckOnSol_- CHUCK
🥉corruptlaptop- LAPTOP

#Solana #Blockchain #Crypto
GemX Crypto
GemX Crypto @Gemxcrypto
Top những mã tăng giá hàng đầu trong chuỗi BNB

🥇 $GENE - @genopets
🥈 $ARV - @ArivaCoin
🥉 $AI - @AnyInuCoin
🏅 $AITECH - @AITECHio
🎖 $MOOV - @dotmoovs
GemX Crypto
GemX Crypto @Gemxcrypto
🔥Top các Blockchain hàng đầu theo doanh thu trong 30 ngày qua

🥇 ethereum
🥈 trondao
🥉 solana

#Blockchain #Cryopto
GemX Crypto
GemX Crypto @Gemxcrypto
🚀 Top những tăng trưởng mạnh nhất trong 24 giờ qua trên hệ sinh thái Ethereum

🥇 ArcadeFi_ - ARCADE
🥈 JudgeAI_erc - JUDGE
🥉 hashmind_tech - HASH

#Ethereum #Blockchain #Crypto