GemX Crypto - Daily Giveaway


Địa điểm tổ chức:

Chương trình Online

Thời gian bắt đầu:

30/03/2024 - 30/03/2024

Đăng ký tham gia sự kiện tại đây

🎉 GemX Crypto - Giveaway Hàng Ngày

Dự đoán giá BOME/USDT lúc 19h00 ngày 30/3/2024

⏰ Thời hạn: Trước 16h00 ngày 30/3/2024
💵 Giải thưởng: 10 USDT

Cách tham gia chơi:
1️⃣ Join TG: http://t.me/gemxcommunity/222769
2️⃣ Comment #BOME+ giá dự đoán (VD., #BOME 0.015) trên TG
#GemxCrypto #Airdrop #BOME

Sự kiện khác

Xem tất cả

Chào mừng đến với trang của tôi. Nếu bạn thích nội dung của tôi, xin vui lòng xem xét hỗ trợ. cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!