Châu Âu nhận thấy tiềm năng hội tụ giữa blockchain và AI


Theo báo cáo mới được Đài Quan sát và Diễn đàn Blockchain Châu Âu (EUBOF) công bố ngày 24/5, sự hội tụ giữa blockchain và AI đang trở thành xu hướng mạnh mẽ ở châu Âu.

EUBOF nhận thấy tiềm năng to lớn của việc kết hợp hai công nghệ này, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế và tài chính, nơi dữ liệu nhạy cảm có thể được lưu trữ an toàn trên blockchain. Sự kết hợp này cũng tạo ra các mạng AI phi tập trung, giảm thiểu rủi ro độc quyền dữ liệu và thúc đẩy hợp tác trong phát triển AI.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng AI có thể nâng cao hiệu quả của hợp đồng thông minh, mang lại lợi ích cho nhiều ngành. EUBOF dự đoán sự tăng trưởng của hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) và sự ra đời của các giao thức và ứng dụng mới.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để hỗ trợ phát triển AI, Châu Âu đồng thời công bố kế hoạch sửa đổi quy định về Dự án chung về máy tính hiệu năng cao châu Âu (EuroHPC). Sửa đổi này nhằm tạo ra các “nhà máy AI” mới, sử dụng siêu máy tính để thúc đẩy phát triển AI. EuroHPC hiện đang quản lý chín siêu máy tính trên khắp châu Âu.

Các “nhà máy AI” mới sẽ tiếp tục thúc đẩy sứ mệnh này, với Châu Âu hỗ trợ tài chính lên tới 50% chi phí mua sắm và vận hành siêu máy tính AI cho các đơn vị tổ chức. Sau năm năm, quyền sở hữu các máy này có thể được chuyển giao cho các đơn vị tổ chức sau khi kiểm tra chấp nhận.

Phó chủ tịch vùng Wallonia và Bộ trưởng Kinh tế, Nghiên cứu và Đổi mới Willy Borsus khẳng định: “Sự đoàn kết là sức mạnh của châu Âu, và cùng nhau chúng ta đã đạt được những mục tiêu to lớn. Chúng ta đã chứng kiến điều này với sự phát triển của các siêu máy tính hàng đầu thế giới, và giờ đây chúng ta muốn tăng cường kết quả của những máy móc mạnh mẽ này thông qua AI đáng tin cậy.”

Tags:

Giải thích một cách dễ hiểu về kiến thức Blockchain, Crypto, DeFi,…

Bài viết khác

Xem tất cả