Vitalik Buterin, Peter Thiel đầu tư 70 triệu USD vào nền tảng dự đoán thị trường này


Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, và đồng sáng lập PayPal, Peter Thiel, đã gây quỹ cộng đồng cho nền tảng dự đoán phi tập trung Polymarket với 70 triệu USD.

Khoản đầu tư đánh dấu một cột mốc quan trọng vì nó là nền tảng dự đoán về văn hóa, công nghệ, tin tức và chính trị.

Vitalik Buterin, Peter Thiel đầu tư 70 triệu USD vào Polymarket

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Tags:

Chào mừng đến với trang của tôi. Nếu bạn thích nội dung của tôi, xin vui lòng xem xét hỗ trợ. cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Bài viết khác

Xem tất cả