Web3 in Vietnam


Địa điểm tổ chức:

Vietnam

Thời gian tổ chức:

26/05/2023

🚀Ready to discover the opportunities of Web3 in Vietnam? Join me and other local experts on May 26th for a Twitter space on Vietnam Web3 101 & Entering the Market. 🌐📈 Don't miss out on this chance to connect and gain insights.  #ForesightNews2023 #DoraHacks #LFG

Register now!
https://twitter.com/ForesightNewsEN/status/1661598867195060225

Bitnews Event là kênh thông tin chuyên cập nhật các sự kiện mới nhất về công nghệ, tiền điện tử và blockchain.